Jeugdtennis - Reglement / Archief

Bijlage van de handleiding ASICS Jeugd Ranglijst

Jeugd Ranglijsttoernooien
Een Jeugd Ranglijsttoernooi (K-toernooi) is een toernooi voor de jeugd in de rubrieken tot en met 12, 14 en 16 jaar, waarin punten kunnen worden verdiend voor de ASICS Jeugdranglijst. De Jeugd Ranglijsttoernooien zijn ingedeeld in de sterktes K1 tot en met K5.

K5: regionale toernooien; hierin kunnen kinderen hun eerste punten behalen om zich op de ASICS jeugdranglijst te spelen.
K4: bovenregionale toernooien; deze toernooien zijn regionaal gericht en bestemd voor de middenmoot op de ASICS jeugdranglijst, die eigenlijk niet in aanmerking komen voor deelname aan de Nationale Jeugd Kampioenschappen
K3 en K2: landelijke toernooien; in deze toernooien spelen de top 100-spelers van de ASICS Jeugdranglijst om zich een plaats te verwerven voor de NJK.
K1: ASICS Nationale (Overdekte) Jeugd Kampioenschappen

Deelnemers Jeugd Ranglijsttoernooien
Het ranglijstjaar 2004 – 2005 vangt aan op 1 oktober 2004 en loopt tot en met 30 september 2005. De peildatum, waarop de toelating tot een bepaalde rubriek in een Jeugd Ranglijsttoernooi is gebaseerd, is vastgesteld op 1 januari van het lopende ranglijstjaar. Toelichting: van 1 oktober 2004 tot en met 30 september 2005 gelden de volgende geboortejaren per rubriek:
 • tot en met 12 jaar: 1993 en later
 • tot en met 14 jaar: 1992 en 1991
 • tot en met 16 jaar: 1990 en 1989


Inschrijvingen

Inschrijvingen
Inschrijven voor Jeugd Ranglijsttoernooien (K-toernooien) kan op verschillende manieren:

K4 en K5: voor deze toernooien kan de speler inschrijven via de
betreffende toernooiorganisatie, waarvan het inschrijfadres
staat vermeld op de toernooikalender.
K1, K2 en K3: inschrijven voor deze toernooien kan alleen via centrale
inschrijving. Inschrijving moet gebeuren vóór de vastgestelde
sluitingsdatum.

Met aanvang toernooi wordt bedoeld de maandag van de week waarin het toernooi wordt gespeeld.

Voor een goede planning voor zowel deelnemers als organisaties sluit de inschrijving voor de Jeugd Ranglijsttoernooien op de winter- en/of zomerkalender als volgt:

 • Jeugd Ranglijsttoernooi K2 - 39 dagen voor aanvang toernooi
 • Jeugd Ranglijsttoernooi K3 - 39 dagen voor aanvang toernooi
  (met uitzondering van de Jeugd Ranglijsttoernooien K3 in week 6 en 7 van 2005: deadline wordt nader bepaald)
 • Jeugd Ranglijsttoernooi K4 - 21 dagen voor aanvang toernooi
  (met uitzondering van de Jeugd Ranglijsttoernooien K4 in week 43 en 44 van 2004: deadline is donderdag 23 september 2004)
 • Jeugd Ranglijsttoernooi K5 - 14 dagen voor aanvang toernooi

Voor Jeugd Ranglijsttoernooien K1, K2 en K3, de Jeugd Ranglijsttoernooien K4 in de herfstvakantie en het KNLTB Winter Jeugd Circuit 2004-2005 kan alleen via centrale inschrijving worden ingeschreven.

Dubbele inschrijving
Indien geconstateerd is, hetzij door de bondsgedelegeerde, hetzij door een computermelding bij het invoeren van de gegevens, dat een speler zich heeft ingeschreven in meer dan één toernooi (met uitzondering van het centrale inschrijfformulier van de Jeugd Ranglijsttoernooien K1, K2 en K3 winter / zomer en Jeugd Ranglijsttoernooien K4 week 43 / 44), waarvan de data, blijkens de toernooikalender, geheel of gedeeltelijk samenvallen, dan zal deze speler één toernooi met nul punten voor deze speelweek worden aangerekend.

Week 6 en 7
Net zoals vorig jaar is het dit seizoen mogelijk om in de voorjaarsvakantie voor twee toernooien in week 6 en 7 in te schrijven en deel te nemen (een toernooi per week). Rekening houdend met het maximum aantal deel te nemen toernooien (vier) op de winterkalender.

Acceptatie en Special exempts
Voor Jeugd Ranglijsttoernooien K2 en K3 zal de acceptatie plaatsvinden conform de ASICS Jeugdranglijst, zoals omschreven staat in hoofdstuk 11 van de Handleiding ASICS Jeugdranglijst met inachtneming van het gestelde in hoofdstuk 10 èn de mogelijkheid van special exempts; dit laatste ter beoordeling van de Centrale technische staf van de KNLTB.
Aanvragen voor special exempts bij Jeugd Ranglijsttoernooien K2 en K3 dienen voor akkoord te zijn afgetekend door de regiocoach. De aanvragen voor een special exempt moeten uiterlijk voor de sluitingsdatum van inschrijving op het daartoe bestemde formulier zijn ontvangen bij de KNLTB te Amersfoort.

Minimum en maximum aantal deelnemers Jeugd Ranglijsttoernooien

 

Tot en met 12 jaar

tot en met 14 jaar

tot en met 16 jaar
(alleen winter)

  Min. Max. Min. Max. Min. Max.
ASICS NJK 64 64 64 64 48 48
ASICS NOJK - - 32 32 32 32
K2** 18 24 *** 16 32 16 24
K3** 18 24 8 32 8 24
K4* 18 48 8 64 8 64
K5* 18 96 8 128 8 128
* Het minimum aantal meisjes tot en met 12 jaar bij Jeugd Ranglijsttoernooien K4 en
K5 is 15.
** exclusief deelnemers welke niet over de Nederlandse tennisnationaliteit beschikken.
*** Bij de Jeugd Ranglijsttoernooien K2 in de zomer geldt het aantal deelnemers (27) zoals vermeld staat in bijlage J van de Handleiding ASICS Jeugdranglijst
 

ASICS Jeugd Ranglijst
De ASICS Jeugdranglijst is de Nationale ranglijst voor kinderen in de rubrieken tot en met 12, 14 en 16 jaar. Kinderen kunnen op de ranglijst komen door punten te verdienen in de Jeugd Ranglijsttoernooien (K-toernooien). Op basis van de ASICS jeugdranglijst worden kinderen geaccepteerd voor een Jeugd Ranglijsttoernooi. Een ranglijstjaar loopt van 1 oktober van een bepaald jaar tot en met 30 september van het daaropvolgende jaar. Op 1 oktober begint iedere speler weer op nul punten. Op de ASICS Jeugdranglijst worden alleen kinderen vermeld, die lid zijn van een bij de KNLTB aangesloten vereniging en die een geldige wedstrijdpas bezitten. De actuele ASICS jeugdranglijst staat vermeld op www.knltb.nl. U kunt zich gratis aanmelden voor de digitale ASICS jeugdranglijst. Met deze service krijgt u een e-mail van de KNLTB zodra de nieuwe ASICS jeugdranglijst uit is.
 

Puntentoekenning rubrieken

Puntentoekenning Rubriek tot en met 12 jaar

K

33 / 64 17/32 9/16 5/8 4 3 2 1

1

250 500 1000 2000 3000 4000 7000 12000

  2 *

      1500 2250 3000 5250 9000

3

      250 375 500 750 1200

4

    30 42 63 83 146 250

5

  10 12 14 21 28 49 84
 

K

Nr. 2 in poule

nr. 3 in poule

nr. 4 in poule

  2*

750

375

Niet mogelijk

3

125

63

Niet mogelijk

4

21

11

7

5

7

3

1

* Voor de Jeugd Ranglijsttoernooien K2 in de zomer geldt de puntentelling zoals vermeld staat in bijlage J van de Handleiding ASICS Jeugdranglijst.
 

Puntentoekenning Rubrieken tot en met 14 en 16 jaar

K

33/64

17/32

9/16

5/8

4

3

2

1

1

250

500

1000

2000

3000

4000

7000

12000

2

63*

200

750

1500

2250

3000

5250

9000

3

11*

35

125

250

375

500

750

1200

4

1

11

21

42

63

83

146

250

5

1

1

7

14

21

28

49

84

 

Indien in de rubrieken tot en met 14 jaar in de zomer een troosttoernooi wordt gehouden verloopt bij Jeugd Ranglijsttoernooien K2, K3 en K4 de puntentoekenning als volgt:

K

4/3

2

1

1

     

2

250

275

300

3

50

75

100

4

15

17

19

5

3

5

7

Punten worden alleen toegekend als het hoofdttoernooi wordt gespeeld met een schemagrootte van 16 of meer spelers.

Puntentoekenning vindt alleen plaats als een troosttoernooi tenminste acht deelnemers heeft. In een toernooi waar naast het hoofdtoernooi een troosttoernooi wordt georganiseerd kunnen door de deelnemers slechts één keer punten worden behaald.

Deelnemen aan een troosttoernooi tijdens Jeugd Ranglijsttoernooien in de winter levert geen punten op voor de ASICS Jeugdranglijst.

Niet acceptabele afmelding
Verplichting van het spelen van het troosttoernooi (verliezersronde) mits dit in de bijzondere wed-strijdbepalingen opgenomen is of indien deelnemers zich hebben aangemeld voor de troosttoernooi. De afmelding is niet acceptabel (hoofdtoernooi en troosttoernooi). Dan wordt dit voor desbetreffende speler als het spelen van een toernooi aangemerkt, waarbij het resultaat voor de ranglijst ‘0 punten” is (mede naar aanleiding van de vermelde reden van de wedstrijdleiding op het afmeldingsformulier).

Puntentoekenning bij toernooien winterperiode
In de winterperiode zullen maximaal vier Jeugd Ranglijsttoernooien meetellen voor de ASICS Jeugdranglijst. Als gevolg daarvan geven de resultaten vanaf het vijfde Jeugd Ranglijst-toernooi geen recht op punten voor de ASICS Jeugdranglijst.

Jeugd Ranglijsttoernooien K2 zomer rubriek t/m 12-jarigen
Net zoals vorig zomerseizoen zullen in 2004 - 2005 voor de Jeugd Ranglijsttoernooien K2 rubriek tot en met 12 jaar 27 deelnemers worden geaccepteerd. Zij spelen in negen poules, vervolgens gaan de nummers één van de poule door naar de volgende poules en evenzo de nummers twee en de nummers drie. Daarna volgt nog een derde pouleronde, waarna een ranking ontstaat van 1 tot en met 27.

Wedstrijdprogramma zomer rubriek t/m 16-jarigen
Al jaren hebben veel Jeugd Ranglijsttoernooien grote moeite om in de zomer genoeg deelnemers te krijgen opdat er punten kunnen worden toegekend voor de ASICS Jeugd Ranglijst Het minimum aantal deelnemers is twee jaar geleden al teruggebracht naar acht en dat minimum aantal werd vaak niet gehaald. Daarom is vanaf vorig seizoen besloten in het zomerwedstrijdprogramma geen Jeugd Ranglijsttoernooien meer te organiseren voor de 16-jarigen. Veel 16-jarigen spelen nu al ITF- of categorie 2, 3, 4, 5 seniortoernooien. De ASICS Nationale Jeugd Kampioenschappen tot en met 16 jaar staan wel op de wedstrijdkalender van 2004 – 2005.
 

Fed Cup team - BiografieënRolstoeltennis selectieteamsJeugdtennis - ReglementTennisster Sonja Peters

 


@ 2010-2023
Contact